Evrenin 12 Kuralı

12 Değişmez Evrensel Yasa:

İlahi Birlik Yasası – Her şey her şeye bağlıdır. İnandığımız ve söylediğimiz şeylerin başkaları ve evren üzerinde benzer bir etkiye sahip olacağını düşünürüz.

Titreşim Kanunu – Evrendeki her şey yuvarlak şekiller içinde hareket eder, titreşir ve dolaşır; fiziksel dünyadaki titreşim ilkeleri, Eter dünyasındaki düşüncelerimiz, duygularımız, arzularımız ve irademiz için geçerlidir. Her şeyin, sesin ve düşüncenin kendine özgü titreşimsel frekansı vardır.

Yazışma Hukuku – Bu Evrensel Kanun, fizik dünyasındaki enerjiyi, ışığı, titreşimi ve hareketi açıklayan fizik ilke ve yasalarının eterik dünya veya evrende karşılık gelen ilkelerine sahiptir “Yukarıdaki aşağıdaki gibi”

Çekim Yasası – Yaşamımıza giren şeyleri, olayları ve insanları nasıl yarattığımızı gösterir. Düşüncelerimiz, duygularımız, kelimeler ve eylemler bir enerji üretir ve bunlar da bir enerji çekerler. Negatif enerjiler negatif enerjileri ve pozitif enerjiler pozitif enerjileri çeker.

İlham Alan Eylem Yasası – Yeryüzünde istediğimiz şeyleri tezahür ettirmek için gerçekleştirilmelidir. Düşüncelerimizi, hayallerimizi, duygularımızı ve sözcüklerimizi destekleyen eylemlerde bulunmalıyız.

Sürekli Enerji Transmütasyonu Yasası – Bütün insanlar, kendi içinde yaşam koşullarını değiştirme gücüne sahiptir. Daha yüksek titreşimler alttaki titreşimleri tüketmekte ve dönüştürmektedir; Böylece, her birimiz Evrensel Kanunları anlayarak ve ilkeleri değişikliğe neden olacak şekilde uygulayarak hayatımızdaki enerjileri değiştirebiliriz.

Nedeni ve Etkisi Yasası – Hiçbir şey tesadüfen ya da Evrensel Yasalar’ın dışında olmaz . Etki tepki yasası olarak da bilinir, her Eylem (düşünce dahil) bir tepki ya da sonuç doğurur “Ektiğimizi biçeriz”

Tazminat Yasası – Evrensel Kanun, Sebep Yasası ve etkisi, bizim için öngörülen nimet ve bolluklara uygulanır. Davranışlarımızın görünür etkileri hediye, para, miras, dostluk ve nimet olarak bize verilir.

Görelilik Yasası – Her bir testin/dersin her birindeki ışığı güçlendirmek ve sorunları çözmeye devam ederken kalplerimize bağlı kalmak için her kişi bir dizi sorun (Test / Başlatma / Dersler) ile karşılaşır. Bu yasa aynı zamanda başkalarının sorunlarıyla kendi sorunlarımızı doğru perspektifler arasında karşılaştırmamızı öğretir.

Durumumuzun ne kadar kötü olduğunun farkına varsak bile her zaman daha kötü durumda olan birisi vardır. Akrabaları, vs.

Evrensel Kurallar………..

Polarite Hukuku – Her şey bir süreklilik içindedir ve tersi vardır. Karşıt kutup üzerine yoğunlaşarak istenmeyen düşünceleri bastırıp dönüşüme uğrayabiliriz. Zihinsel titreşimlerin yasasıdır.

Ritim Hukuku – Her şey titreşir ve belli bir ritme geçer… Bu ritimler; mevsimler, döngüler, gelişim evreleri ve kalıplar kurar. Her döngü, Tanrı’nın Evreninde bir düzeni yansıtır. Uzmanlar, heyecan duymamak ya da olumsuz şeylerin bilincine nüfuz etmesine izin vermek suretiyle bir döngünün olumsuz taraflarının üst üste nasıl yükseleceğini bilir.

Cinsiyet Yasası – Her şeyde eril ve dişil olarak kendini gösterir. Bildiğimizi yaratma olarak yöneten bu yasadır. Toplumsal cinsiyet kanunu, hayvan krallığında cinsiyet olarak ortaya çıkar. Bu yasa doğadaki her şeyi hem erkek hem de kadın olarak belirlemektedir. Hayatın var olması için her ikisine de ihtiyaç vardır.

12 Değişmez Evrensel Yasa

Son söz
Evrenin 12 manevi yasası eskiden beri bizimle birlikteydi. Bu yasalar yoluyla daha iyi kararlar verebilir ve bizi saran evren de ki gerçeklerimizi olumlu yönde etkileyecek şekilde uyumlu hale getirebiliriz.

Daha Fazlası İçin Evrenin Sırları

Instragram sayfamızı takip edin Instagram