Om Mani Pad Me Hum

Om Mani Pad Me Hum

Om Mani Pad Me Hum

Om Mani Pad Me Hum, Max Planck’ın Kuantum Teorisine göre evrendeki her şey enerjidir. Enerjinin değişik frekansta titreşimleri değişik formlar yaratır. Her frekansın bir sesi vardır. Daha doğrusu, her frekans bir sestir, ses dalgasıdır. Bu demek oluyor ki evrendeki her şeyin bir sesi vardır ve değişik frekanslarda titreşir.

Evren dilinin sesi olan Mantralar, düşünmek demek olan “Man” (akıl demek olan manas’tan gelir.) ve araç anlamındaki “tra” hecelerinin birleşmesinden oluşur. Hinduizm’de meditasyon (dhyana) sürecine yardımcı olarak kullanılır. Mantra kutsal bir hece, bir ses titreşimidir ki mantra meditasyonunda; birey bu titreşime odaklanarak aklı hayallerden ve maddi isteklerden özgürleştirmeyi amaçlar. Yoga sisteminin en önemli mantrası AUM mantrasıdır. Benzer ses titreşimini Mısırlıların EMON, Vartikan’da AMEN, Amerika’da EYMEN, Arapların AMİN sözcüklerinde görürüz. AUM sözcüğü meditasyon sırasında devamlı tekrarlandığında OM gibi işitilir. Sanskrit dilinde OM ses demektir.

Evrenin herhangi bir akorduna uyum için, o frekanstaki sesi çıkarırız. Belli bir sesi çıkarırken, enerji alanımız bu frekansla tınlar. Bu tınlama ile uyum sağlanır. Enerjimiz çıkardığımız ses ve düşüncelerimize uyum sağlar. Enerji, doğası gereği kendine uyumlu enerjileri kendine çeker. Mantralar titreşimimizi her seviyede yükseltmeye destek olur. Beden ve zihindeki tıkalı kanalları açarak fiziksel, duygusal ve ruhsal seviyede açılım sağlar. Bilinçli bir şekilde giremediğimiz düşüncelere, hatta daha yüksek bilinç seviyelerine mantralar sayesinde ulaşabiliriz. Mantra müziğini hem dinlemek, hem de söylemek gerekir. Böylece kafatasında oluşan titreşimler, beynin sol ve sağ yarıküresinin dengelenmesini, hücrelerinin aktive olmasını, hormon ve enzimlerin daha iyi salgılanmasını sağlar.

Om Mani Pad Me Hum
Om Mani Pad Me Hum
Om Mani Mantra
Om Mani Mantra
Sanskritçe….

Sanskrit dilinde bir mantra olan “Om Mani Pad Me Hum”, acılardan kurtulmaya ve ruhun rahatlamasına yarayan dünyadaki titreşimi en yüksek mantradır. Tibet Budizm’inde en eski, fakat günümüzde çok kullanılan bir mantradır. Düzenli uygulandığında ruhun gelişimini sağlayan bir araç olarak kabul görür. “OM” mantrası gönül gözünün açılmasıyla kibir ve ego üzerinde, “MA” mantrası saflığı koruyarak kıskançlık ve şehvet üzerinde, “Nİ” mantrası sabır ve toleransın gelişmesiyle aşırı tutku üzerinde, “PAD” mantrası azim ile aptallık ve ön yargı üzerinde, “ME” mantrası derin konsantrasyon ile yoksunluk ve aşırılık üzerinde, “HUM” mantrası günahlardan arınma ile saldırganlık ve nefret üzerinde dönüştürücü etkisi olduğu kabul görür.

Referanslar:

Nevşah Mucize Kursu- El Kitabı

Om Mani Pad Me Hum Mantra (108 kez)Daha Fazlası İçin Evrenin Sırları
Instragram sayfamızı takip edin Instagram