Satürn 7 Yıllık Döngüsü

Satürn’ün Üç Döngüsü:

Satürn 7 Yıllık Döngüsü
Satürn 7 Yıllık Döngüsü

Satürn 7 Yıllık Döngüsü, Satürn bizi işlerden ve ilişkilerden koparmaktan kaynaklanan kirli tapuyu yapar, ancak onları hazinelerimize ayırabileceğimiz, artık bizim karmik biçimde yönetilen uyanış tarzımızın etkin bir aracı değildir. Satürn, bir insanın, topluluğun ya da yaşam tarzının tadını çıkarması için yeterli değildir, çünkü size güvenlik, sevgi ve aidiyet duygusu verirler. Bu çevreleyen yaşam yapıları, kendimizi egojik akıl alışkanlıklarımızın meditatif bir tanıklığı haline gelmek ve disiplinli yeteneklerimizi insanın büyük ailesine aktarmak için kullandığımız sürece Satürn’den borçludur. Saturn geçişi sırasında – özellikle diğer dış gezegen geçişleriyle (Uranüs, Neptün, Pluto) birleştiğinde – statüko artık bir seçenek değildir. Eğer bir iş, bir kişinin,  90 yaşına kadar yaşadığınızı varsayarsak , Satürn’ün üç ya da “Satürn İadesi” nin üç yıllık 29 döngüsünü yaşayacaksınız.

İlk Satürn dönüşü…..

İlk Satürn dönüşü 28-29 yaşlarında, ikincisi 59-60 yaşlarında ve üçüncü 89-90. Bu 29 yıllık Satürn döngülerinin her birine dahil edilen temaları anlamak, Baba Zamanı ile uyumlu bir amaca yönelik yaşamı nasıl yaşayacağımıza dair kronolojik bir müfredat sunar. Neden buraya geldin? Karmik kalıtsal yeteneklerinizi disipline etmek için, karmik kalıtsal yaralarınıza hakim olun ve böylece, Mutlak’ın benzersiz ve ilham verici bir işçisine dönüşün. Bu, üç temel benlik duyusuyla evrimleşmek anlamına gelir: Geçici, Bireysel ve Meditatif.

1) Yaş 0-29: Geçici benlik duygusunun gelişimi.

2) Yaş 30-59: Bireysel benlik duygusunun gelişimi.

3) Yaş 60-89: Meditatif benlik duygusunun gelişimi. Bazı istisnalar dışında, kişinin kendi egemenliğine tanıklık etme ve özgürce gelişmiş yeteneğine bağlı olarak, çoğu insan, gençlerin ve 20’lerin 30’ların, 40’ların ve 50’lerin dünyaya özgü, kendini adamış taahhütlerine ilişkin genel, taahhüt taahhütlerinden yola çıkmaktadır. -bağlayıcı, “yeterince büyük-ölümsüz; 60’ların, 70’lerin ve 80’lerin sanırım-kaybolacak ”taahhütleri. Bu 28 ila 29 yıllık ruhsal bireyleşme dönemlerinin her biri dört 7 yıllık döneme ayrılır. (Her yaş bir yıl içinde yaklaşık).

Kendinize sorun, “Hangi Satürn döngüsü içerisindeyim? Nasıl bilinçli ı ruh-gerçekleşme bu sezon somutlaştıran ediyorum ve nasıl daha iyi gelecek yıllarda beni bekleyen Satürn zorluklar hazırlanabilirsiniz?” Burada sadece 7’deki Faliyetlere bakacağız: Yaratılışın toplam 7 günü (6 günlük iş + 1 günlük dinlenme) Vücudun 7 kısmı Haftada 7 gün 7 çakra (enerjinin aktığı vücut noktaları veya enerji merkezleri) Gökkuşağında 7 renk 7 aynı zamanda dini inanç sistemlerinde de yoğun bir şekilde ortaya çıkmaktadır (7 ayet, bazıları 7’de en önemlisi, İncil’deki en önemli 7, birkaç Yahudi bayramı 7 gün, vs.)

Ruh Birey Döngüsü # 1

İlk Nefes: (Satürn konjonktür Satürn) Tanrının düğüm noktası.

Yaş 7: (Satürn Kare Satürn) (0-7 Yaş Anne karmamızı yaşadığımız dönemdir) Çocuk doğru ve yanlış, fantezi ve gerçeklik arasındaki ayırt etmek öğrenir ve temel kuralları ve bunları kırarak sonuçlarını öğrenir. Yolu aşmak için gerekli derinlik algısının geliştirilmesi. Sınırların ilk testi ve statüko.

Yaş 14: (Satürn Satürn karşıtlığı ) (7-14 Yaş Baba karması dönemdir) Çocukluk çağının Bitişidir.. Geçici olarak ayrı bir benlik duygusunun doğuşu. Otoriteye karşı sağlıklı muhalefetin ilk kez başlatılması ve kişisel kuralların oluşturulması.

Yaş 21: (Satürn Meydanı Satürn) Dünyayla kendi şartlarıyla ilgilenmeyi ve hesap verebilir olmayı öğrenmek. Memnuniyetsizlik tohumları yeni hedefler doğurur. Satürn 7 Yıllık Döngüsü.

29 Yaş: İlk Satürn Dönüşü. Bu astrolojik yetişkinliğin eşiğidir. Grafiğinizdeki her gezegen artık Satürn tarafından karşılandı, karşı çıktı ve birleşti, böylece sosyal ve ailevi koşullara karşı robotik bağlılığa karşı ayrımcılığa karşı isyan etmekten kurtulmuş olursunuz. Geçici benlik duygusu, bir dereceye kadar egemen yön ve kadere dönüşür. Bu bireyleşme sürecinin çoğu, daha önceden hazine edilmiş işlerden, bilinçsiz koşullanmaya dayanan, egemen seçim değil, rollerin ve ilişkilerin acılı bir şekilde mahrum bırakılmasını gerektirir. “Çoğu insan, Satürn geçişlerinde daha yüksek bir güce ve maneviyata olan bağlantılarını yeniden keşfediyor, çünkü yardım ve yardım için güvenebileceğimiz tek şey, bizden daha güçlü bir güçtür ve Satürn’ün geçişleri kabul etmek için yeterince zorlandık ve ezilmiş hissediyoruz! ” ~ Lada Duncheva

Ruh Birey Döngüsü # 2

35. Yaş: (Ağda Meydanı) “İkinci Ergenlik”: 7 yaşında sınır testi yapan Satürn meydanının daha az reaktif, daha berrak bir versiyonu. Satürn Dönüşümü sırasında benimsenen bu yeni hedefler ve roller, kimin tam spektrumunu ifade etmeme izin veriyor? Ben?

Yaş 42: (Saturn Opposition Saturn). “Midlife krizi”. Bireysel, toplumun kendi egosuna dayattığı ruhları engelleyen sınırlamalara karşı – tamamen veya olgunlaşmamış – tepki verir. Benim gerçek değerlerime karşı körelmem gerekiyor mu?

50. Yaş: (Waning Square) Ruhsal bireyleşme sürecine daha fazla ayrıntı veren bireysel önceliklerin ve yaşam yönlerinin yeniden değerlendirilmesi. İdeallerimize uygun olarak hizmet etmek için yoğun, sürekli bir çaba ya da kolektif normda bir geri sıçramanın bir dönemi (düşünün: “tükenmiş” Baby Booomer).

58-59 Yaş: İkinci Satürn Dönüşü. Gerçek dünyada, yaşlıların bilgeliğini gösteren eylemler. Bir kişinin seçtiği hayat hizmetine ya da bütünüyle yeni, daha cana yakın bir yaşam yönüne doğru derinleşen bir bağlılık. İkinci Satürn Dönüşünün ayırt edici özelliği, bitmemiş işin eski cepleriyle uzun vadede ilgilenirseniz, sonuna kadar sürecek olan armağanı kazanırsınız – bilgelik armağanı. Sen bir ihtiyar oldun. “Paslanacak olandan daha iyi giymek daha iyidir. ” ~ Mark Twain “Satürn erteleyenleri harekete geçiren ve bunlara baskı yapanları ödüllendirir. ” ~ Elizabeth Spring. Satürn 7 Yıllık Döngüsü.

Ruh Birey Döngüsü # 3

Yaş 66: (Ağda Meydanı) Yaşlanmanın size öğrettiği şeyin sentezlenmesi ve paylaşılması. Biri hala nispeten sağlıklı ve bilinçli iken, kişinin gururlu alışkanlıklarını itiraf etmek ve kırmak.

Yaş 73: (Muhalefet) “Hayat sonu krizi”. Gerçekleştirilmemiş hedeflerin, eğitilmemiş yaraların ve kişinin ruhsal inancının artan düzenlemesinin mütevazı kabulü. “Varlığın mirası” bırakmak için asla geç değildir.

Yaş 80: (Waning Meydanı) Tanrı ile barışa geliyor. Alçakgönüllü özür diler ve minnettardır. Hayatın sonsuz uyanma fırsatları için derin ve istikrarlı bir şekilde varlığını sürdürmek. Yaş 89: Üçüncü Satürn Dönüşü Yalnızlığın yalnızlığı, kaybı ve kederi ya da meditasyon ve ruhsal olarak sindirilmiş deneyimin işlenmiş simli karışımı. Satürn 7 Yıllık Döngüsü.

7 Çakra Yaşam Döngüsü

1. İlk 7 yıllık döngünün temel amacı kendimizi kurmaktır. Bu yaşam döngüsü Dünya Çakrası tarafından yönetiliyor. Bu çakra yaşam döngüsü boyunca etrafımızdaki dünyayı keşfetmeye başlarız, bağışıklık sistemimiz aktif hale gelir ve enerji kabuğumuzu veya auramızı oluşturmaya başlarız. İlk yedi yıl boyunca edindiğimiz deneyimler, inşa etmek istediğimiz yaşamın temeli haline geldi.

2. İkinci yedi yıllık döngümüz, Sakral çakra tarafından yönlendirilir. Cinsel enerjimizi kucaklamaya, kendimizi cinsiyet rolleriyle tanımlamaya ve ergenliğe girmeye başlarız. Bu yaşam döngüsü boyunca, yeni şeyler öğrenmek için hevesliyiz ve genellikle sporda aktifler. Dünyayı ailemiz dışında keşfetmeye başlıyoruz.

3. Üçüncü çakra yaşam döngüsü boyunca, dünyayı değiştirmeye hazır olduğumuza inanıyoruz. Bu yaşam döngüsü boyunca Solar Pleksus çakrası liderdir. Ait olduğumuz yeri bulmaya ve farklı sosyal gruplara katılmaya çalışıyoruz. Toplumun pratikte oynadığı kuralları öğrendiğimiz zamandır. Çoğu insan bu döngü sırasında bekaretlerini kaybeder ve bize yetişkin bir hayata hazır olduğumuzu düşünmemizi sağlar.

4. 21 ve 28 yaşına geldikten sonra Kalp Çakranın yönlendirdiği bir yetişkin hayatının gerçek dünyasına giriyoruz. Bu döngünün ana amacı, mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için kendi duygularımızı nasıl iyileştireceğimizi ve etkili bir şekilde nasıl yatırım yapacağımızı öğrenmektir. Kendi yuvamızı ebeveynlerden uzaklaştırarak, kendimizi bağımsız olarak desteklemenin ve hatta belki de bir aileye başlamanın bir yolunu bulmanın zamanıdır.

Satürn 7 Yıllık Döngüsü………

5. Boğaz Çakrası beşinci yedi yıllık yaşam döngüsümüzün enerjilerini yönetir. Beşinci çakra, yaratıcılığımızın sorumluluğundadır ve güç verecektir. Yaratıcılığımızı kullanmakta özgürüz ve yüksek benliğimiz tarafından bize verilen misyonun sınırlarında kaldığımız sürece olacak. Eğer bu yaşam döngüsüyle bunu yapmamış olsaydık, kendi Ruhumuzla (veya varsa açık çarpıtmalarla) gerçek bir iletişim kanalı kurmak için harika bir zamandır.

6. İçimizdeki filozofumuz 35’den 42’ye doğar. Bu yaşam döngüsü Üçüncü Göz Çakrası tarafından yönlendirilir. Her şeyin anlamını aramaya başlıyoruz. Yürüyüşe çıkmamız gerek, artık konuşmayı konuşamayız. Bu, Kalp Bilgeliği ve Mantık Bilgeliği arasındaki son savaştır.

7. Taç Çakra, “manevi çocukluğumuzun” son döngüsü boyunca ana enerji kaynağıdır. Seçim yapabileceğimiz zamandır. Ya egomuzu dinleyebiliriz – gelişmeyi durdurup çürümeye başlayabiliriz ya da yüksek benliğimizin sesini takip ederiz ve doğuşta bize verilen kendi yaratıcı potansiyelimizi gerçekleştirerek Doğa ile işbirliği yapmaya başlarız. Ruhsal bir yetişkin olmaya gittiğinizde, kendi potansiyeliniz için sorumluluk almalı ve etrafınızdaki dünyayı güçlendirmek için ruhsal hiyerarşinizin tam teşekküllü bir üyesi olmalısınız. Satürn 7 Yıllık Döngüsü.

Daha Fazlası İçin Evrenin Sırları
Instragram sayfamızı takip edin Instagram