Ajna Çakrası - Üçüncü Göz Çakrası

Ajna Çakrası Üçüncü Göz Çakranız Uyanışınız

Ajna Çakrası olarak da adlandırılan Üçüncü Göz Çakrası, algı, bilinç ve sezginin merkezidir. ‘Agya Çakra’ olarak telaffuz edilir ve asana veya meditasyon uygulamaları sırasında konsantrasyonun odak noktasıdır.

Üçüncü Göz Çakrası, kaşlarınızın arasında, başınızın merkezinde yer alır. İki fiziksel göz geçmişi ve bugünü görürken, üçüncü göz geleceğin iç görüsünü ortaya çıkarır. Bu çakra, içsel görme yoluyla dış dünya ile bağlantı kurar. Üçüncü göze odaklanmak, bizi dünyevi arzuların ve dikkat dağıtıcı unsurların ötesine geçmeye motive eder. Ajna Çakra uyandığında, bilinci artırır ve daha yüksek bir aleme geçer.

Ajna Çakrası Üçüncü Göz Çakranız Uyanışınız
Ajna Çakrası - Üçüncü Göz Çakrası
Ajna Çakrası Üçüncü Göz Çakra
Ajna Çakranın Özellikleri
Ajna Çakranın rengi

Ajna Çakra, yedi çakranın altıncı enerji merkezidir . Bu çakranın dengesi düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Konseptini yansıtan renk Indigo’dur. Neredeyse koyu mavi tonlar veya koyu mavi, geceyle ilişkilendirilir. Aynı zamanda İlahi olana giden kapıyı da açar. Indigo, bilgeliğin ve iç bilginin rengidir. Vücuttaki beş duyunun tümüne netlik getirir. Indigo rengi, enerjilerin alt çakralardan daha yüksek ruhsal titreşimlere dönüşümünü teşvik eder.

Üçüncü Göz Çakra Sembolü

Ajna sembolü, iki lotus yaprağı arasındaki bir daire içinde oturan ters bir üçgenin üzerine yerleştirilmiş bir OM’dir. Bu sembol, bilgelikle ilişkili iki unsur içerir: ters üçgen ve lotus çiçeği. Yüce zeka ve ruhsal aydınlanma kavramını kuvvetle destekler. Enerjiyi evrensel bilgiye yönlendirir ve yüksek bilince açılan bir kapıdır.

Ajna Çakra Dengesizliği

Maddi şeyler için artan arzu bizi gerçek Benliğimizden ayırır. Vizyonumuzu engelleyen sabırsızlık, beklentiler, geçmişin yükleri ve daha birçok olumsuz düşünce var. Maneviyattan bu uzaklık sezgilerimizi bulanıklaştırır ve Ajna Çakrayı dengesizleştirir. Ortaya çıkan diğer yönler kararsızlık, kafa karışıklığı, odak ve amaç eksikliği veya depresyondur. Hedeflerinize ulaşma mücadelesi, kendinden şüphe duymak ve dar görüşlülükle daha da zorlaşır.

Aşırı aktif bir Ajna, modern bir yaşam tarzında fiziksel gerçeklik hakim olduğu için o kadar yaygın değildir. Bununla birlikte, benzersiz durumlarda, aşırı aktif Üçüncü Göz Çakrası, olumsuz duygularla sonuçlanır. Psişik aktiviteler, paranormal deneyimlerle artar. Bu aynı zamanda halüsinasyonlara ve gerçek dünyadan tamamen uzaklaşmaya da yol açabilir.

Dengesiz bir üçüncü göz çakrasının fiziksel semptomları, beynin nöronlarını aşağıdaki gibi problemlerle etkiler:

Göz problemleri

Baş ağrısı

Migren

Beyin bozuklukları

Uykusuzluk hastalığı

Endokrin dengesizliği

Hipofiz ve Epifiz Bezindeki Bozukluklar, Hipotalamus

Ajna Çakrası Sağlığı

Çakraları dengelemek sabır ve yüksek düzeyde farkındalık gerektirir. Üçüncü Göz Çakrası ile dengeli bir durum fiziksel ve ruhsal olanı geliştirir. İçsel bilgeliği dinlemek daha kolay olduğu için sezgiler güçlenir. Hayatta doğru kararlar verebilmek için mantığın yanı sıra duygulara da eşit önem verilir.

Aşırı aktif Ajna Çakrası olan bir kişi doğa ile daha fazla zaman geçirmelidir. Zihnin olumsuz enerjilerini yatıştırır. Yeryüzüne bağlanmak, insanda temel içgüdüyü harekete geçirir. Aynı şekilde, etkin olmayan bir Ajna Çakra, huzurlu bir alanda meditasyon yaparak odak noktasına getirilebilir. Enerjileri kanalize etmek, pratikle gelişen bir beceridir. Bir düşünce kalıpları günlüğü tutmak da farkındalığı artırmak için iyi bir alışkanlıktır.

Ajna Çakrayı canlandırmak için Yoga teknikleri

Üçüncü Göz Çakrasını açarak içsel farkındalığı geliştirmek, yaşamı dönüştürür. Fiziksel bir uygulamadan çok ruhsal bir uygulamadır. Bu yoga asanalarını uygularken tam bir odaklanma, Üçüncü Göz Çakrasının enerjisini harekete geçirir ve güçlü bir sezgisel kaliteyi geliştirir.

Başüstü || Shirshasana – Ajna Çakrayı etkinleştirmenin en iyi yolu baş üzerinde durma asana’dır . Bu asanayı günlük olarak uygulamak, gelişmiş beyin fonksiyonu ve kafadaki tüm duyu organları için faydalıdır. Bu asana tüm vücut sistemlerini uyarır ve düzenler. Aynı zamanda menopoz sorunlarının üstesinden gelmeye de yardımcı olur.

Ajna Çakrasından Nefes Alma
Ajna Çakrası – Üçüncü Göz Çakrası OM

Ajna Çakrayı etkinleştirmenin en basit ve etkili yolu bilinçli nefes almaktır. Omurganız uzatılmış olarak rahat bir meditatif pozda oturun. Gözlerinizi kapatın ve tüm enerjinizi üçüncü gözünüze odaklayın. Nefes alırken dikkatinizi nefese verin ve Pozitif bir ışığın Üçüncü Göz Çakrasına girdiğini hayal edin. Aynı şekilde nefes verirken tüm olumsuz düşünceleri sizden uzaklaştırın ve tüm vücudun gevşemesine izin verin. Bu işleme 5 ila 10 dakika devam edin.

Tohum Mantra Beej Mantra Meditasyonu

Ajna Çakrayı etkinleştirmenin bir başka yolu, çakranın konumuna konsantre olmak ve – Om’un tohum mantrasını zikretmektir. Omurga uzatılmış olarak rahat bir meditatif duruşta oturun. Tam farkındalıkla yavaşça Bija mantrasını ‘Om’ söyleyin. Rahat olduğunuz sürece çakra üzerinde zikir yapmaya ve konsantrasyona devam edin. OM Mantrayı 5 dakikadan 15 dakikaya kadar tekrarlayabilirsiniz.

Sonuç

Üçüncü Göz Çakrasının güçleri yüce bilgi ve bilgelikle aşılanmıştır. Ajna Çakra, fiziksel ve ruhsal nitelikleri dengeler ve beden ve zihne uyum getirir. Ajna Çakranıza bağlanmak günlük olarak uygulanabilir. Ajna Çakrasını uyandırmak, hayata yeni fırsatlar, barış ve tatmin getirir.

Vedik Doğum Haritası Analizi İçin Daha Fazla Bilgi

Daha Fazlası İçin Blog Yazıları

Instragram sayfamızı takip edin Instagram