Merkur Retrosu

Merkur Retrosu

30 Mayıs ile 23 Haziran arası Mirigaşira takım Yıldınızda İkizler Burcunda ve 0 derecede Merkür Gerilemesi.

2021’de Merkür Gerilemesi: Vedik Astrolojide Merkür Gezegenin Anlamı Nedir?

Vedik Mitolojide, Merkür gezegenine Budh denir; Yunan Mitolojisinde Merkür, kanatlı haberci olan Hermes olarak adlandırılır; ve Roma Mitolojisinde Merkür bir hileci olarak temsil edilir. Merkür, bilgisayar, ticaret, ticaret ve bankacılık ile ilgili alanları sembolize eder. Merkür, kişinin düşüncesi, zekası, iletişim becerileri ve kendimizi nasıl ifade ettiğimizin bir göstergesidir.

Merkür, hızlı düşünme ve rasyonelleştirilmiş düşünce süreciyle ilgilidir. Konuşma, yazma, çevrimiçi öğrenme, hepsi Merkür’ün etki alanı içindedir. Merkür kişinin haritasında ne kadar öne çıkarsa, kişi o kadar canlı ve meraklıdır. Merkür, vedik te yararlı bir gezegen olarak kabul edilir, ancak nadiren zararlı bir gezegen de olabilir. Doğum haritalarında güçlü bir Merkür bulunmayan insanlar da daha az karar verme yeteneklerine sahip olabilir ve endişeden muzdarip olabilir. Bu gezegen aynı zamanda ev ve aile meseleleri ve sıcağa bağlı rahatsızlıklardan muzdarip olabilirler. Doğum haritalarında güçlü Merkür bulunan kişiler muhabirler, gazeteciler, yazarlar, medya personeli, avukatlar, satış görevlileri, satıcılar, iş adamları, matematikçiler vb. Olarak görülebilir.

Vedik Mitolojide, Merkür gezegenine Budh denir; Yunan Mitolojisinde Merkür, kanatlı haberci olan Hermes olarak adlandırılır; ve Roma Mitolojisinde Merkür bir hileci olarak temsil edilir. Merkür, bilgisayar, ticaret, ticaret ve bankacılık ile ilgili alanları sembolize eder. Merkür, kişinin düşüncesi, zekası, iletişim becerileri ve kendimizi nasıl ifade ettiğimizin bir göstergesidir.
Merkür Retro

Merkür, zekanın burcunu yönetir ve bizlerin fizyolojisini, alışkanlıklarını ve rutinini kontrol eden İkizler ve Başak burcunu yönetir. Doğum haritalarında güçlü bir Merkür bulunan insanlar, kardeşleriyle güçlü bir ilişki anlamına gelir. Merkür bize her cevabın farklı yönlerine bakmamızı sağlar. Güçlü bir Merkür’e sahip olan kişiler de bilinçlidir, iyi farkındadır ve insanlığı özüne alırlar.

Vedik Astrolojiye göre, Merkür Rahu, Güneş ve Venüs gezegenleri ile arkadaştır. Kalan gezegenlerle Ay dışında tarafsız bir ilişki sürdürür.

İnsan yaşamının pek çok özelliğini düzenleyen Vedik Astrolojide Merkür’ün önemi düşünüldüğünde, Merkür’ün gerileme hareketi olayının önemi tahmin edilebilir. Bu gezegen, insan hayatındaki farklı etkilerden sorumlu olan her biri ile geçiş, geri gitme, yanma gibi çeşitli hareketlerden geçer. Bunu söyledikten sonra, Merkür Gerilemesi 2021 Takvimi, insan yaşamında önemli bir rol oynayacağına inanılmaktadır.

Merkür Gerilemesi 2021 Takvimi: Merkür Gerilemesi nedir?

Dünya’nın yörüngesinin güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerle etkileşim biçimi nedeniyle, bu diğer gezegenler gece gökyüzünde gözlemlendiklerinde zodyaklara göre geriye doğru seyahat ediyormuş gibi görünebilir. Bu fenomen aslında bir yanılsamadır ve bir gezegenin geri gitme hareketi olarak adlandırılır. Merkür söz konusu olduğunda, güneş sistemimizdeki en hızlı gezegeni olduğu için, bu olay yılda yaklaşık üç ila dört kez meydana gelir. Merkür Gerilemesi 2021’in hayatınızı nasıl etkilediğinin önemini anladıktan sonra, ne zaman gerçekleştiğini, ne gibi değişiklikler getireceğini ve sert etkileri en aza indirmek için hangi çareleri benimsemeniz gerektiğini bilmenin önemini anlayacaksınız.

Merkür’ün hem yararlı hem de zararlı bir gezegen olabileceğini bildiğimiz için, Merkür Gerilemesi 2021, bizlerin yaşamlarında birçok olumlu ve olumsuz değişiklik getirecektir. 2021’de Merkür Gerilemesini takip etmek, uygun önlemleri ve çareleri almanıza yardımcı olabilir.

2021 Merkür Gerilemesi: Doğum haritası ve On İki Evi Üzerindeki Etki

Mitolojiye göre Merkür, Tanrı’nın elçisidir. Bu nedenle, gerileme sırasında, asıl etki gerçek bilgileri kaybetmenin veya mesajlarda aksamaların eşiğinde olur. Aynı zamanda, bir bireyin enerjisi dağıldığı için insanı huzursuz ve endişeli yapar.

2021’de Merkür Gerilemesi yalnızca zararlı sonuçlar sağladığı gerçeği bir efsanedir. Geriye dönük Merkür, herkesi tek tip bir şekilde etkiler ve bizler, geçişleri sırasında sonuçlarını hissedebilirleriz. Merkür gerilemesinin etkisi, Merkür Gezegenin doğum haritasına yerleştirilmesine, diğer gezegenlerin Merkür üzerindeki görünümüne ve bu gezegenin işaret ettiği evlere bağlıdır.

Merkür, Vedik Astrolojiye göre nötr bir gezegendir ve eğer yararlı gezegenler tarafından yerleştirilirse veya etkilenirse hayırlı sonuçlar verir, kötü gezegenlerle bağlantılı veya görünümde ise sonuç kötü olabilir. Geriye dönük Merkür, geri gitme döneminde gezegenin her türlü iyi veya kötü sonucu sağlama gücü arttıkça yoğun sonuçlar verecektir.

Merkür haritalarına iyi yerleştirilmişse, kişi zihinsel ve konuşma yeteneklerinde gelişme gibi olumlu sonuçlar alma ihtimaliniz yüksektir. Kişiler, Merkürün kötü konumlandırmadan veya kötü niyetli gök cisimlerinin etkisinden muzdaripse, Merkür gerilemesiyle zor zamanlarla karşılaşacaklardır.

Şimdi bir Doğum haritası’nin veya doğum haritasının tüm on iki evindeki Merkür Gerilemesi 2021’in etkisi hakkında bir fikir:

Merkür Gerilemesi 2021: Yükselen Ev Üzerindeki Etki

Bir Doğum haritası’deki ilk ev veya yükselen ev, bir kişinin benliğini tanımlar. Bireyin fiziksel yapısını ve zihniyetini tanımlar. Bu evde 2021’de Merkür gerilemesi olayı, kişinin dürtüsel hale getirecek. Bazı yaygın titreyen düşünceler olacak ve bireyler eski sorunlara yeni çözümler üzerinde yeniden değerlendirilecek. İşleri halletme potansiyeli gelişecek ve karar verme daha hızlı olacaktır, ancak bu dönemlerde uzun vadeli taahhütlerde bulunmamanız tavsiye edilir, çünkü muhakeme becerileri düşük olacaktır ve aceleci kararlar uzun vadede bir nimet olmayabilir.

Merkür Gerilemesi 2021: İkinci Ev Üzerindeki Etki

Doğum haritası’deki ikinci ev kişisel kazançlarınız ve mali durumunuz içindir, aynı zamanda bir şeyler yapma yeteneklerinizi ve kapasitenizi temsil eder. Merkür Gerilemesi 2021 Takvimi’ne göre, bu evdeki bu astrolojik olay meslekten elde edilen kazancı ve tasarrufları etkiliyor. Kişiler kazanmanın yollarını yeniden keşfedebilirler ve iş hayatlarında yeni fırsatlar bulmanın mutluluğunu yaşarlar. Dikkatli olunması gereken, bu süre zarfında satın alırken kaynaklarını kullanmamaktır, çünkü herhangi bir aceleci karar onları bir kayıp ve umutsuzluğa sürükleyebilir.

Merkür Gerilemesi 2021: Üçüncü Ev Üzerindeki Etki

Bir Doğum haritası’deki üçüncü ev, bir kişinin iletişim becerilerini, zekasını ve yazma ustalığını oluşturur. Aynı zamanda kardeşleri ifade eder ve onlarla bağ kurar. Merkür, üçüncü evi yönettiği için, evrensel olarak doğal burçlara göre iletişimi ve zekayı ifade eder. Buradaki gerileme, sosyal hayatta alçalmalar ve akışlar getirecektir. Kişiler bazı yanlış iletişimlerle ve sevdikleriyle anlayışsızlıkla karşı karşıya kalabilir. Her ne kadar bireyler sözlerinde ve konuşmalarında güçleneceklerdir. Bu süre zarfında uzun tartışmalara girmekten ve her türlü suçlama oyununa girmekten kaçınınız. Merkür Gerilemelerinde kaçınmanız gereken yanlış anlaşılmalardır karşınızdaki kim olursa olsun önce dinleyin…

Merkür Gerilemesi 2021: Dördüncü Ev Üzerindeki Etkisi

Bir Doğum haritası’deki dördüncü ev, bir bireyin besleyici anne ve aile etiğini temsil eden vatan ve mirastır. Etkileyici Merkür buradaki yaşam standartlarını iyileştirecek, Kişiler ilişkilerini yeniden inşa etme ve tatlı yuvalarının konforu üzerinde çalışma şansına sahip olacaklar. Bu süre zarfında bireyler harika bir yaşam sürecek. Dahası, bir miktar iç gözlemden geçecekler ve dolu ve içten bir tavırla olumlu bir şekilde bu dönemi geçirecekler.

Merkür Gerilemesi 2021: Beşinci Ev Üzerindeki Etkisi

Bir Doğum haritası’deki beşinci ev, yaratıcılığı, sanatsal yeteneği ve akıl yürütme duygusunu ortaya çıkarır, aynı zamanda kişinin yargılama becerilerini temsil eder. Merkür Gerilemesi 2021 Tarihlerinde de belirtildiği gibi bu dönemde entelektüel seviyeler yükselecek ve oyunculuk kişilerin ayırt edici özelliği olacak. Kişisel ve profesyonel yaşamlarına yepyeni bir yaklaşımla ayak uyduracaklar. Dahası, çevrelerindeki çocuklarla mutlu olacaklardır.

Merkür Gerilemesi 2021: Altıncı Ev Üzerindeki Etkisi

Bir Doğum haritası’deki altıncı ev yarışmalar, zorluklar, hastalıklar ve düşmanlar içindir ve bir şeyler için savaşma iradesini ve gücünü gösterir. Buradaki gerileme, günlük rutin ve rejimde bazı karışıklıklar getirecektir, kişinin değişen duruma uyum sağlaması için biraz kabul ve farklı düşünme gerektirecektir. Çevrelerindeki insanlarla büyük çatışmalara girme olasılığı olacağından, bu süre zarfında arkadaş ve düşmanla ilişkilerinde dikkatli olmaları gerekecek.

Merkür Gerilemesi 2021: Yedinci Ev Üzerindeki Etkisi

Bir Doğum haritası’deki yedinci ev, ortaklıkları, kısa seyahatleri ve kişinin kamusal imajını ifade eder. Bir bireyin toplum tarafından tanınan davranışları bu özel evden nasıl gözlemlenebilir. Mükemmel partnerle birleşme arzusu, bu Merkür gerilemesi sırasında başarılabilir. Bireyler ayrıca geçmiş ilişkiyle bağlarını düzeltme ve onda güç kazanma şansı elde edebilir.

Merkür Gerilemesi 2021: Sekizinci Ev Üzerindeki Etkisi

Bir Doğum haritası’nin sekizinci evi, ani ve öngörülemeyen olaylar içindir. Derin sırlar ve maneviyat dünyası içindir. 2021’de Merkür Gerilemesi, bireylerdeki tanrısallığı ortaya çıkaracak. Psişik güçleri gelişecek ve çıkarlarını iletmede daha iyi olacaklar. Kişiler, Merkür gerilemesi döneminde borçlarınızı ödemek ve kaynaklarını yeniden konumlandırmakla meşgul olacaklar.

Merkür Gerilemesi 2021: Dokuzuncu Ev Üzerindeki Etkisi

Bir Doğum haritası’nin dokuzuncu evi şans, uygulama ve başarı içindir. Bir bireyin karakterini ve dini içgüdülerini tanımlar Bu evdeki Merkür Gezgenin gerilemesi, kişinin bilgin yeteneklerini artıracak ve toplumdaki itibarını güçlendirecektir.

Merkür Gerilemesi 2021: Onuncu Ev Üzerindeki Etkisi

Bir Doğum haritası’nin onuncu evi ‘Karma Bhava’ içindir ve mesleği ve onun bir burçtaki büyümesini ifade eder. Merkür Gerilemesi 2021 Takvimi’ne göre, kişi bu süre zarfında ilgi odağı olacak.İş hayatınızdaki zorluklar giderilecek ve pürüzsüz bir yelken alacaksınız, özellikle iş arayan yeni başlayanlar hareket halindeyken olacak onların rüya profilleri.

Merkür Gerilemesi 2021: On Birinci Ev Üzerindeki Etki

Bir Doğum haritası’nin on birinci evi, bir kişinin gelirini ve refahını ifade eder. Aynı zamanda arkadaşların da temsilcisidir. Bu ‘bhava’da Merkür’ün Gerilemesi hareket halinde geçişi bazı yanlış anlamalar ve çatışmalar getirecektir. Dostları ve düşmanları tanımak için mükemmel bir zamandır, çünkü iyi fikirlere sahip olanlar kalacak ve kalanlar kalacak. ikiyüzlüler bu dönemde gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Bu hareket aynı zamanda finansal bolluk da getirecektir.

Merkür Gerilemesi 2021: Onikinci Ev Üzerindeki Etki

Bir Doğum haritası’nda on ikinci evi harcamaları, arzuları ve müfrezeleri temsil eder. Ayrıca bir kişinin uykusuzluğunu ve bağımlılığını ifade eder. Bu evdeki geri giden Merkür, içsel yansımaya ve psikolojiye güçlü bir dürtü getiriyor. Para kaybı veya başka materyalist şeyler olabilir. Kişi bu dönemde uykusuzluk yaşayabilir ve bu da kırılgan bir sağlığa yol açabilir. Kişisel sağlık açısından pek uygun bir zaman değildir.

Merkür Gerilemesi 2021: Gözlemlenecek Çözümler

Kalbin özünden gerçek bir mantra tekrarı, en iyi çaredir. Bu nedenle, Merkür Gerilemesi döneminde Merkür Beej kök Mantra’yı günde 108 kez söyleyin. Bu enerjiyi geri kazandıracak ve konuşmayı güçlendirecektir.

Meditasyon, zihninizi gevşetmek ve iç huzuru sağlamak için en iyi araçtır. Verimsiz düşüncelerin ve stresin baskısını serbest bırakmak için her sabah ve gece meditasyon yapmaya çalışın.

Merkür için değerli taş, gerileme döneminde olumsuz etkisini dengeleyebilir. Bu nedenle, etkinlik gününde Merkür Gerilemesi 2021 Takvimi ile işaretlendiği üzere bir Zümrüt , Yeşil Carnelian veya Yeşil Oniks takmak zorluklarla mücadelede yardımcı olacaktır.

Kristaller her türlü enerjiyi absorbe etmede iyidir, aynı zamanda gezegenin iyi etkilerini arttırmada da faydalıdır. Kuzey Doğu köşesinde veya odanızda yeşil bir piramit veya kristal bulundurmaya çalışın.

Teklifler ve bağışlar, her türlü zararlı etkinin azaltılmasına yardımcı olur. Aynı şekilde, muhtaçlara, yeşil yapraklı sebzeler, yeşil bilezikler veya giysiler bağışlayın.

Bahçenizde veya dış mahallelerde ve halka açık parklarda ağaçların ve çalıların dikilmesi, Merkür Gerilemesi 2021’in olumlu etkisini artıracaktır.

Merkür çevreye doğal kaynaklardan girer. Bu süre zarfında bitkilerin sulanması ve beslenmesi iyi sonuçlar verecektir.

Giysiler ve renkleri, yalnızca kişiliğinde değil, aynı zamanda bir bireyin enerji modelinde de büyük fark yaratır. Bu nedenle, Merkür’ün gerilediği dönemde özellikle Çarşamba günleri yeşil renkli giysiler giyin.

Merkür Gerilemesi 2021’in en büyük etkisi iletişim üzerinedir. Bu nedenle, belirli bir konuda özellikle sevdiklerinizle uzun tartışmalardan ve uzun konuşmalardan kaçınmak sizi çatışmalardan koruyacaktır. Bu aynı zamanda yanlış anlamalardan uzak durmaya da yardımcı olacaktır.

Mülk veya diğer sabit kıymetlerin satışı veya satın alınması ile ilgili kararlar ertelenmelidir. Bu süre zarfında Merkür tutarsızdır ve bu aceleci sonuçlara doğru ilerleyecektir, bunlar uzun vadede verimli olmayabilir.

Merkür Retrosu Boyunca her gün en az bir kez dinlemenizi tavsiye edeceğimiz Mantra ise tabiki (Budha) Merkür Kök (Beej) Gezegen Mantrasıdır, aşağıda link verilmiştir.

Merkur Retro

Daha Fazlası İçin Blog Yazıları

Instragram sayfamızı takip edin Instagram

Vedik Doğum Haritası Analizi İçin Daha Fazla Bilgi

Cevap bırakın