Çakra Dengeleyiciler

Çakra Dengeleyiciler, Gündelik hayatınız için güç sağlamak için takılı olan farklı basınç noktaları veya enerji kaynakları vardır. Duyduğunuz gibi bu enerji kaynakları “çakralar” olarak adlandırılır. Çakra dengeleme, yedi çakra veya enerji merkezinden oluşan eski Hint inancını temel alır. Çakra Sanskritçede tekerlek anlamına gelen bir kelimedir. Bu enerji merkezlerinin omurganın altında ve kafatasının üstünde olduğuna inanılmaktadır. Özel sistemler, fiziksel vücuttan insan aurasına uzanan ilave çakralar da içermektedir. Her çakranın vücudun belirli organlarıyla, rahatsızlıklar, renkler, elementler ve duygularla bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Ancak çakra inancını kullanan farklı sistem veya kaynaklar, detayları konusunda fikir ayrılığı yaşayabilir. Çakra kavramı, günümüzde popüler olan iki eski Hintli tedavi sisteminde (Ayurveda tıbbı ve yoga) anahtar rolü oynamaktadır.
Çakra Dengeleyiciler, Auranın her katmanı bir çakra ile ilişkilidir.

Hayatı açık kollarla selamlayın, Çakra Dengeleyiciler yeni fikirlere ve bireylere bulaşıcı bir pozitifliğe yaklaşın ve dünyanın yeni öğretmeniniz olmasına ve saymasına izin verin. Bu çakralar çıplak gözle görülmez çünkü bunlar enerji kaynaklarıdır. Bununla birlikte, bu çakraların resimlerini geometrik simgeler ve “yantralar” şeklinde birçok yoga üzerine dövme fark edebilirsiniz. Çakralar doğrudan vücudunuzdaki bir veya daha fazla endokrin organlara bağlıdır ve bu nedenle zihinsel ve fiziksel refahınızı etkilerler. Bu enerji kaynaklarının farkında olun ve onları sağlıklı kılın. Hayatı en yüksek düzeyde yaşayabilmemiz için, çakralarımızın açık ve dengede olmasına ihtiyacımız var. Hayatında hangi noktalarda tıkanıklık yaşadığını, zorlandığını hissediyorsan, onunla ilişkili çakra üzerinden adımlar atmaya başlayabilirsininiz.

Çakraların psikodinamik işlevi, auranın 3 bedeni ile ilgilidir, yani bedenin dünya planında fiziksel, duygusal ve mental etkileşimleri ile ilgili katmanlarla. Birinin kalp çakrası olması gerektiği gibi işliyorsa, o kişi sevme işinde başarılıdır.

error: İçerik korunmaktadır !!