108 Sayısının Önemi

108 Sayısının Önemi
108 Sayısının Önemi

108 Sayısının Önemi:

Bir mala veya mantra sayma boncukları kümesinde genellikle 108 boncuk veya bu sayının bir kısmı vardır. Soru genellikle ortaya çıkıyor: Neden mala üzerinde 108 boncuk var?

Aşağıda, mala üzerinde 108 boncuk bulundurmak için verilen birçok nedenden bazıları ve diğer birkaç ilgi noktası vardır. Bu nedenlerin hiçbiri burada diğerlerinden daha fazla veya daha az doğru olarak tanıtılmamaktadır. Bununla birlikte, 108’in, genel olarak gerçekliğin ve özellikle de insanın bir yol haritası gibi göründüğünü fark edebilirsiniz.

108’in anlamından bağımsız olarak, mantraları saymak için bir mala kullanılırsa, mantranın samimiyet, özveri, duygu ve tam dikkatle hatırlanması önemlidir.

9 kere 12: Her iki sayının da birçok gelenekte manevi önemi olduğu söylenmiştir. 9 kez 12, 108’dir. Ayrıca, 1 artı 8 eşittir 9. Bu 9 çarpı 12 eşittir 108.

Matematik

Matematikte 1, 2 ve 3’ün gücü: 1’den 1’e güç = 1; 2 ila 2 güç = 4 (2×2); 3 ila 3 güç = 27 (3x3x3). 1x4x27 = 108

Harshad numarası: 108 rakamlarının toplamı ile bölünebilen bir tamsayı olan Harshad numarasıdır (Harshad Sanskrit’ten gelir ve “büyük neşe” anlamına gelir)

Arzular: Ölümlerde 108 dünyevi arzu olduğu söylenir.

Yalanlar: İnsanların söylediği yüzsekiz yalan olduğu söylenir.

Sanrılar: yüzsekiz insan sanrıları ya da cehalet formları olduğu söylenir.

Kalp Çakrası: Çakralar enerji hatlarının kesişimleridir ve kalp çakrasını oluşturmak için birleşen toplam 108 enerji hattının olduğu söylenir. Bunlardan biri, sushumna taç çakranın yol açar ve kendini gerçekleştirme yolu olduğu söylenir.

Sanskrit alfabesi: Sanskrit alfabesinde 54 harf bulunmaktadır. Her birinin erkeksi ve kadınsı, shiva ve shakti vardır. 54 kere 2 108’dir.

Pranayama: Bir günde meditasyonda sadece 108 nefese sahip olmak için çok sakin olabilirse, aydınlanma gelir.

Upanishads: Bazıları, eski bilgeler hakkındaki bilginin metinleri olan yüzsekiz Upanishad olduğunu söylüyor.

SRI Yantra…..

Sri Yantra: Sri Yantra’da üç çizginin kesiştiği marşlar var ve bu tür kesişmeler 54. Her kesişme, erkeksi ve kadınsı, shiva ve shakti nitelikleri vardır. 54 kere 2 eşittir 108. Böylece, Sri Yantra’yı ve insan vücudunu tanımlayan yüzsekiz nokta vardır.

Pentagon: Bir pentagondaki iki bitişik çizginin oluşturduğu açı yüzsekiz derecedir.

Marmas: Marmas veya marmasthanas, çakralar olarak adlandırılan enerji kesişimleri gibidir; bunların dışında, onları oluşturmak için yakınlaşan daha az enerji hattı vardır. Sübtil bedende 108 marmas olduğu söylenir.

Zaman: Bazıları geçmişle ilgili 36, şimdikiyle ilgili 36 ve geleceğe ilişkin 36 ile 108 duygu olduğunu söylüyor.

8 ekstra boncuk: mala tekrar sayısını sayma uygulamasında, 100 tamamlandı olarak sayılır. Kalanların hataları veya eksiklikleri kapsadığı söylenir.

Astroloji: 12 takımyıldızı ve namsha veya chandrakalas adı verilen 9 yay parçası vardır. 9 çarpı 12 eşittir yüzsekiz . Chandra aydır, ve kalas bir bütün içinde bölünmelerdir.

Ganga Nehri: Kutsal Ganga Nehri, 12 derece (79 ila 91) bir boylam ve 9 derece (22 ila 31) bir enlemi kapsar. 12 çarpı 9 eşittir yüzsekiz .

Gezegenler ve Evler

Gezegenler ve Evler: Astrolojide 12 ev ve 9 gezegen var. 12 çarpı 9 eşittir yüzsekiz .

Krishna’nın Gopisi: Krishna geleneğinde, Krishna’nın yüzsekiz gopis ya da hizmetkâr kulları olduğu söylenir.

1, 0 ve 8: Bazıları 1’in Tanrı ya da daha yüksek Gerçek’i temsil ettiğini, 0’ın manevi pratikte boşluk ya da bütünlüğü temsil ettiğini ve 8’in sonsuzluk ya da sonsuzluğu temsil ettiğini söyler.

Güneş ve Dünya: Güneşin çapı Dünya’nın 108 katıdır. Güneşten Dünya’ya olan mesafe Güneş’in yüzsekiz katıdır.

Ay ve Dünya: Ay’ın Dünya’dan ortalama uzaklığı Ay’ın 108 katıdır.

Gümüş ve Ay: Astrolojide metal gümüşün ayı temsil ettiği söylenir. Gümüşün atom ağırlığı 108’dir.

Sayısal ölçek: Bir araya eklendiğinde 108’in 1’i ve 108’in 8’i eşittir 9, bu sayı, sayısal bir sayının, yani, 1, 2, 3 … 10, vb., Burada 0 bir sayı değildir.

Meditasyonlar: Bazıları 108 tane meditasyon tarzı olduğunu söylüyor.

Nefes: Tantra

Nefes: Tantra, 21.600’de günde ortalama nefes sayısını, 10.800’ü güneş enerjisi ve 10.800’ü ay enerjisini tahmin ediyor. 108 ile 100 arasında çarpma 10,800’dür. Çarpma 2 x 10,800 eşittir 21,600.

Tanrı Yolları: Bazıları Tanrı’ya yüzsekiz yol olduğunu gösterir.

Daha küçük bölümler: yüzsekiz sayısı bölünür, örneğin yarım, üçüncü, çeyrek ya da onikinci olarak, bazı malaşların 54, 36, 27 ya da 9 boncukları vardır.

İslam: İslâm’da Tanrı’ya atıfta bulunan 108 numara kullanılmaktadır.

Jain: Jain dininde, yüzsekiz sırasıyla 12, 8, 36, 25 ve 27 erdem dahil olmak üzere beş kutsal kutsal kategorinin birleşmiş erdemleridir.

Sih: Sih geleneği, boncuk yerine yün bir ipte bağlanmış yüzsekiz knot malaya sahiptir.

Budizm: Bazı Budistler iyi şanslar için bir ceviz üzerinde yüzsekiz küçük Buda’yı bölüyorlar. Bazıları yeni yılı kutlamak için yüzsekiz kez zil çalmaktadır. Üretmek için 108 erdem ve kaçınmak için yüzsekiz deflasyon olduğu söylenir.

Çince: Çinli Budistler ve Taoistler su-chu denen yüzsekiz boncuklu mala kullandılar ve üç bölme boncukları vardı, bu yüzden mala her biri 36 parçaya ayrıldı. Çin astrolojisi yüzsekiz kutsal yıldız olduğunu söylüyor.

Ruhun Aşamaları:

Ruhun Aşamaları: Atman, insan ruhu veya merkezi yolculuğun 108 aşamasından geçtiğini söyledi.

Meru: Bu, yüzsekiz ‘in parçası olmayan daha büyük bir boncuktur. Diğer boncukların dizisine bağlı değildir. Mala’nın başlangıcını ve sonunu belirleyen büküm boncuğudur.

Dans: Hint geleneklerinde 108 dans biçimi vardır.

Övgüye değer ruhlar: Övülmeye değer ruhların 108 niteliği vardır.

Uzayda ilk adam: İlk insanlı uzay uçuşu 108 dakika sürdü ve 12 Nisan 1961’de Sovyet kozmonotu Yuri Gagarin tarafından yapıldı.

Daha Fazlası İçin Evrenin Sırları
Instragram sayfamızı takip edin Instagram